Voluntary Internship

GÖNÜLLÜ STAJIN AMACI VE KAPSAMI

     Bölümümüzde staj zorunluluğu yoktur ancak özellikle 2. sınıftan sonra dönem aralarında staj yapmak, çeşitli kurumlarda psikoloji ile ilintili meslek gruplarının nasıl çalıştıklarını gözleyebilmeniz ve derslerde kazanmış olduğunuz kuramsal bilgilerin uygulamalarını tanımanız açısından yararlı olabilir.

 

 •  BUSOS sosyal sorumluluk projeleri bir ekip olarak çalışarak topluma katkıda bulunabileceğiniz ve sizleri sivil toplumda aktif rol almaya hazırlayan fırstalardır.

 •  Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nda (örneğin, TOG, AÇEV, TEGV, KADER vb.) staj yapmak da sizin için çok geliştirici ve yararlı olur.

 •  Klinik alandaki stajları ise (hastaneler, klinikler, rehabilitasyon merkezleri vb.) 3. sınıftan sonra yapmanızı tavsiye ederiz. Klinik psikolojide alan deneyimi kazanmak isteyen lisans öğrencileri bölümümüzün staj ilkelerine buradan ulaşabilir.

 • Araştırma veya reklam şirketleri, yuva, kreş, huzurevleri, yetiştirme yurtları staj yapabileceğiniz diğer kurum ve kuruluşlar arasındadır.

 • Özel sektörde İnsan Kaynakları alanında yaptığınız staj size insan kaynakları hakkında daha yakın bilgi verebilecektir ki bu gelecekteki kariyerinizi şekillendirmek açısından iyi olur.

 


  GÖNÜLLÜ STAJ ZAMANI VE SÜRESİ

     Bölüm olarak hiçbir şekilde öğrencilerin dönem içi staj yapmasını onaylamıyoruz, stajlar ancak yaz ve kış tatilleri içinde yapılabilir. Bunun tek istisnası, son sınıfa gelmiş ve 11-12 kredilik ders yükü kalmış öğrencilerdir, ancak bu da yine akademik danışmanının bilgisi ve onayı dahilinde olmak zorundadır.

 


 GÖNÜLLÜ STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE

 1. Öğrencinin Staj Yapacağı Kurum: Staj yapılabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin bölüm ya da staj sorumlusu öğretim üyesinin belli önerileri olabilir. Ancak, staj kurum ve kuruluşlarını seçmek ve bağlantıya girmek tamamen öğrencinin sorumluluğudur.

 2. Öğrenci, Başvuru Formu’nu bölümün antetli kağıdına basıp doldurmalıdır. Bu form staj sorumlusu öğretim üyesi (Prof.Dr. Feyza Çorapçı) tarafından onaylanmalıdır.

 3. Onay alan öğrenciler için bölüm sekreteri Gönüllü Staj İzin Dilekçesi  hazırlar. Bu dilekçe, staj yapılacak kurum/kuruluşa hitaben yazılır ve öğrencinin hangi tarihler arasında ve nerede staj yapacağına ilişkin bilgiler içerir.

 4. Öğrenci, Staj İzin Dilekçesini bölüm başkanına imzalatır; Staj Başvuru Formu’nu ise bölüm asistanlarına iletir. Başvuru formu öğrencinin dosyasına konur.

 5. Yaz tatillerinde yapılan stajlarda, kurum/kuruluş öğrencinin sigortalanmasını istiyorsa, öğrenci Hesap İşleri Dilekçesi’ni doldurur ve staj sorumlusu öğretim üyesinin onayını alır. 

 


 GÖNÜLLÜ STAJ BİTTİKTEN SONRA

 1. Stajının son haftasındaki öğrenci, bölüm websitesinden Stajyer Değerlendirme Formu’nu indirip bir zarf içinde staj yaptığı kurum/kuruluşta çalışmalarını yakından takip eden bir yetkiliye vermekle sorumludur. Staj bitiminde, bu değerlendirme formu imzalanmış olarak ve kapalı bir zarf içinde öğrenci tarafından bölümdeki staj sorumlusu öğretim üyesine iletilmelidir.

 2. Öğrenci, staj deneyimlerine ilişkin Staj Değerlendirme Formu'nu doldurup, bölümdeki staj sorumlusu öğretim üyesine iletmelidir.

 3. Öğrenci, eğer sigortalı staj yaptıysa, stajı bittiği zaman Hesap İşlerini bilgilendirmek zorundadır.