Kariyer Buluşması Katılımcıları Hakkında

Uzman Bilişsel Psikoloğu Ahu Erdoğan Öktenberk (BA'05, MA'08)

 • 2005'te Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.
 • Bilişsel Psikoloji yüksek lisansına devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, 2008 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı ve otobiyografik hafıza üzerine yapılan araştırmalarda yer aldı. 
 • 2008 yılında Millward Brown şirketinde pazar araştırma alanında çalışmaya başladı. Sırasıyla Synovate ve Ipsos araştırma şirketlerinde çalıştı; 
 • halen FutureBright Araştırma’da çalışmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Aktan Erciyes, (BA Mgmt'98, MA Psik_dev'l '11, PhD '17)

 • 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup kısa bir süre bankacılık-hazinecilik görevi yaptı. 
 • 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü-Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programını tamamladı. Tez çalışmasında anadil ve ikinci dil etkileşimi ve bilişsel alana yansımalarını araştırdı. 
 • 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden doktora derecesini aldı, doktora çalışmalarında ikinci dil edinimin olay algısı ve anlatı becerileri üzerindeki etkilerini inceledi. 2012-2017 yılları arasında TÜBİTAK destekli iki ayrı projede bursiyer olarak görev aldı. Doktora Tez çalışması Bilimsel Araştırma Projesi olarak Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen Aslı Aktan-Erciyes doktora sonrası çalışmalarında Koç Üniversitesi Dil ve Biliş Laboratuarı’nda James McDonnel Foundation tarafından fonlanan 6 yıllık bir projede görev aldı. 
 • Halen Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almakta, ikinci dil-anadil etkileşimini inceleyen çalışmalar yürüttüğü SiLab’ın (Studies in Language and Bilingualism) koordinatörlüğünü yapmaktadır. 
 • Anadil ve ikinci dil edinimi, ölçümlemesi süreçleri ve tipik ve atipik gelişen bebeklerin desteklenmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir. 
 • Doğan-Egmont 3Taş çocuk dergisine danışmanlık vermekte, Gymboree oyun merkezinde bilgilendirici aile görüşmeleri ve seminerleri düzenlemektedir. 
 • YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık’ta anadil-ikinci dil edinimi, uyku hijyeni sağlama ve beslenme uygulamalarına yönelik seminerler vermekte ve çocuk gelişimi konusundaki projelerde danışmanlık yapmaktadır;

 

Uzman Gelişim Psikoloğu Ayşem Yorulmaz Ulutaş (BA'11, MA'13)

 • 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden olmuştur. 
 • Prof. Dr. Ercan Alp önderliğinde 2-3 yaş çocukları için “kendini tutma becerisi ölçme oyunu”nu  literatüre kazandırarak 2013yılında yüksek lisansını yüksek onur derecesi ile yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. 
 • Mezuniyetinden bu yana, farklı gelişim gösteren (otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme bozuklukları ve gelişimsel gecikmeler yaşayan) çocuklar ile özel eğitim, Floortime ve duyu bütünleme temelli çalışmalar yapmaktadır. 
 • 2018 yılı itibariyle de çalışmalarına kurucusu olduğu Çocuk Özel Gelişim’de devam etmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Efe Soyman (BA'11, MS in neuroscience @ Rutgers'15, Phd '18)

 • lisansında Reşit Canbeyli Psychobio lab'de araştırmalara katıldı, depresyon-beyin lateralizasyonu ilişkisine incelediler
 • doktoraya -> Neurobiology of Vocal Communication Lab, Rutgers University, David S. Vicario
 • electrophysiological and behavioral experiments to examine the neural response profiles to socially-relevant vocal signals in higher-order auditory and vocal motor regions in the zebra finch brain.
 • post-2018 à Hollanda Nörobilim Enstitüsü bünyesindeki Sosyal Beyin Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı olarak calışmaktadır. 
 • Empati ve yardımlaşma gibi karmaşık sosyal süreçlerin altında yatan bilişsel ve nöral mekanizmaları anlamak icin hem insanlarda hem de kemirgenlerde davranışsal ve elektrofizyolojik teknikleri kullanmaktadır. 

 

Uzman Klinik Psikoloğu Çağla Sedef Güngör (BA'12, MA_klinik @ Bilgi '15)

 • Psikoloji lisans eğitimini 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yetişkin psikiyatrisi, çocuk psikiyatrisi ve çocuk nörolojisi birimlerinde staj yaptı. 2012 yılında Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın Boğaziçi Üniversitesi’nde okul öncesi çocuklar ve anneleriyle ilgili yürüttüğü araştırmada anne-çocuk etkileşimi, çocukların duygu düzenlemeleri üzerine gözlem yaptı, annelerle görüşmeler gerçekleştirdi. 
 • 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen alt dalı) yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisanseğitimini 2015 yılında ‘Annelerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukları için Gelişimsel Beklentileri: Eğitim Seviyesine göre bir Karşılaştırma’ isimli teziyle tamamlamıştır.
 • Yüksek lisans eğitimi dışında Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen ‘Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi’ ve ‘Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi’ eğitimlerini tamamlamıştır. 
 • Çocuklarda dikkat ve öğrenme sorunlarını çalışmak için Uzm. Klinik Psk. Açelya Şahin Fırat tarafından verilen Dikkat ve Öğrenme Sorunları ile Çalışan Terapist Yetiştirme Programı’na katılmıştır. 
 • Bunun yanı sıra ‘Çocuklarla ve Gençlerle Sanat Terapisi’ eğitimini tamamlamıştır. ‘SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ eğitimini tamamlayarak aktif olarak sosyal beceri grup çalışmaları yürütmeye başlamıştır.
 • Travma alanında da aktif çalışmak için Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen  ‘EMDR Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme I. Düzey’ eğitimini tamamlamıştır. Anne- çocuk bağlanmasına odaklanan, ilişkisel bir yaklaşım sunan ‘Theraplay ve Marschack Etkileşim Metodu I. Düzey’ eğitimini almıştır. Son olarak ‘Çocuk ve Ergenlerle EMDR 1. Düzey’ eğitimini tamamlamıştır. 
 • 2013 yılından itibaren farklı psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve ailelerle çalışmıştır. 
 • 2019 yılında ‘Lila Psikoloji’ isimli danışmanlık merkezini kurmuştur. Çocuk, ergen ve ailelerle olan çalışmalarına burada devam etmektedir.