About Us

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak, evrensel etik ilkelere bağlılığımızı, toplumsal sorumluluğumuzu, eğitimde özgün ve eleştirel düşünceyi özendirmeyi ve araştırmada üstün nitelikli bilimsel çalışmaların öncülüğünü yapmayı önemsiyoruz.

Hedefimiz, akılcı, çözümleyici, insancıl bir yaklaşım içinde, bulunduğu coğrafyanın referans noktalarından biri olmaktır.

 

Bu hedef doğrultusunda

  • dahil olduğumuz coğrafya, akademik ortam ve meslek grubunu ilgilendiren sorunlara karşı duyarlı ve aktif olmayı,
  • çatısı altında toplananlara düşünmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan, yorumlamaktan ve topluma katkı sunmaktan zevk aldıkları canlı ve devingen entellektüel bir ortam sunmayı,
  • bu eleştirel ve yaratıcı düşünce ortamında bilime anlamlı katkılarda bulunmayı,
  • çalışanı, öğrencisi ve mezunlarının gurur duyduğu, aidiyet hissettiği bir kurum olmayı başarmak istiyoruz.

 

Bu değerler ve hedefler ışığında,

  1. bilimsel ve evrensel etik prensipler çerçevesinde, eleştirel, bilimsel, açık fikirli, özgür ve yaratıcı bir düşünce ortamında öğrenci yetiştirmeyi,
  2. geniş bir yelpazede ve uluslararası akademik çevrelerle işbirliği içinde sağlam bilimsel temellere dayanan bilgi üretmeyi,
  3. üretilen bilgiden kaynaklanan ve insan ve toplumun iyiliğini geliştiren uygulamalar tesis etmeyi kendimize görev edindik.

 

Son güncellenme tarihi: 18.01.2023