Serra Müderrisoğlu

Clinical

Professor

Education: 
 • PhD, Boston University, 1999
 • MA, Boston University, 1991
 • BA, University of Michigan, 1990
Courses Taught: 
 • Psychology of Personality
 • Abnormal Psychology
 • Clinical Psychology
 • Practical Applications in Psychology
 • Psychopathology
 • Approaches to Group Psychoterapy
Research Interests: 
 • Children within the social system
  • Child well-being indicators
  • At-risk socio-emotional development
  • Mentoring and its impact on development
  • Child protection mechanisms
 • Psychological functioning
  • Emotional disclosure paradigm and physical/psychological benefits
  • LIWC Turkish development
 • Ethics and psychology
Recent Publications: 

Müderrisoğlu, S. (2010). Psikolojik gelişim, yoksulluk ve hak-temelli yaklaşım: STK uygulamalarında ilkelerden yönteme doğru. P. Uyan (Der.) İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk içinde. Bilgi Üniversitesi Yayınları: Istanbul.


 

Müderrisoğlu, S. (2008). Nitel ve nicel sonuçlar: Risk algısı, risk azaltma ve hazırlık önlemleri. G.O. Fişek ve H. Kabasakal (Der.)Afet ve İnsan içinde (s. 81-124). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi: Istanbul.


 

Westen, D. & Müderrisoğlu, S. (2006). Clinical assessment of pathological personality traits. American Journal of Psychiatry, 163, 1285-1287.


 

Korkut, Y, Müderrisoğlu, S. & Tanık-Sivri, M. (2006). Klinik psikoloji alanında karşılaşılan etik ihlal örnekleri ve nasıl ele alındıklarının değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 9, 18, 49-61.


 

Westen, D. & Müderrisoglu, S. (2003). Assessing personality disorders using a systematic clinical interview: Evaluation of an alternative to structured interviews. Journal of Personality Disorders, 17, 351-368.


 

Brody, L., Müderrisoglu, S. & Nakash-Eisikovits, O. (2002) Emotions, Defenses, and Gender, in The Psychodynamics of Gender and Gender Role, Ed. by R. F. Bornstein & J. M. Masling, American Psychological Association Press.


 

Westen, D., Müderrisoglu, S., Fowler, C., Shedler, J. & Koren, D. (1997) Affect regulation and affective experience: Individual differences, and measurement using a Q-sort procedure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 3, 429-439.